Tradisjoner

Februar:     Samenes dag

                 Karneval

Mars/April: Forut

                 Påskefrokost

Mai/Juni:    Sommerfest

Desember: Lucia

                 Nissefest

                 Adventstund i kirka

                 Julebord for barn og voksne