Ufo-dissa vår

Ufo-dissa er et populært tilholdssted for barna. Her opplever barna glede ved å være mange sammen.