Informasjonsrutiner

Det er viktig at dere foreldre holder dere oppdatert og følger med på det som skjer i barnehagen.

Bruk hjemmesiden. Her er det mye nyttig og viktig informasjon.

Les vedtekter og reglement for barnehagen.

Se på oppslagstavlene på avdelingene. Her kommer også viktig informasjon som vi ikke rekker å legge inn på hjemmesiden eller som er spesielt viktig.

Delta på foreldresamtaler og andre møter i barnehagens regi. Mye informasjon blir gitt her.

Gi personalet beskjeder som angår barnet ved bringing eller henting.

VIKTIG : Ikke alt kan bli sagt med barn tilstede. Be da om en samtale som kan tas i et annet rom.