Barnehagen vår

Barnehagen består av tre avdelinger. En avdeling for barn i alderen 0-2 år, en avdeling for barn i alderen 2-4 år og en avdeling for barn i alderen 3-6 år.

Stjørdal Menighets barnehage er bygd i 1979. Den er godt vedlikeholdt med en hjemmekoselig atmosfære. Barnehagen ble bygd på og renovert i 2019. Barnehagen har tre avdelinger. Rogna er avdeling for barn i alderen 0-3 år, Eika er avdelinger for barn i alderen 2-4 år og Bjørka er avdeling for barn i alderen 3-6 år.
Barnehagens uteområde består av asfalt, sand og gress, og vi har flere lekeapparater som gir mulighet til aktivitet og fysisk utfoldelse. I tillegg har vi en gapahuk og en grillhytte.
Barnehagen ligger på Husbymyra, i gangavstand til Stjørdal sentrum. I nærheten har vi skogområder, idrettsanlegg og lekeplasser.

Eier
Barnehagens eier er Stjørdal menighet v/Stjørdal Menighetsråd. Leder i barnehagens samarbeidsutvalg er en representant valgt av eier.