Når barn er syke

I en barnehage er det stor smittefare. Smitte overføres lett fordi barn leker tett sammen.

Det er viktig at barn holdes hjemme når de er syke.

Dersom barnet får en smittsom sykdom er det viktig at barnehagen får beskjed.

Barnets allmenntilstand må alltid vurderes. Husk at det er annerledes å være i en barnehage med mange barn enn å være hjemme. Barnet skal kunne være med på alt som foregår i barnehagen.

Dersom dere er i tvil, ring barnehagen.

Hvis barn blir syke i barnehagen ringer vi foreldrene slik at de kan komme å hente barnet.

Anbefalinger i forhold til ulike sykdommer :

Diare og oppkast - Barnet skal holdes hjemme i 24 timer etter at symptomene er borte. Ved epidemi (mange barn rammes) kan barnehagen bestemme at barnet skal være hjemme i 48 timer etter at symptomene er borte.

Feber - Barnet skal holdes hjemme. Ved feber om natten skal barnet holdes hjemme. Ved feber over flere dager bør barnet ha en feberfri dag hjemme.

Øreinfeksjon og halsbetennelse - Kontakt lege. Barnet kan gå i barnehagen dagen etter igangsatt behandling. Almenntilstanden avgjør etter dette.

Øyeinfeksjon - kontakt lege

Barnemark - Barnet kan gå i barnehagen etter igangsatt behandling. Det er viktig at barnehagen får beskjed, da det ofte er flere barn som er smittet.

Vannkopper - Barnet skal holdes hjemme til hudutslett er tørket inn og almenntilstanden er god.

Brennkopper - Kontakt lege. Barnet skal behandles og holdes hjemme til hudutslettet er inntørket og ikke væskende. Barn med små og få lesjoner som er godt tildekket kan gå i barnehagen.

Hånd-, fot- og munnsyke - Almenntilstanden avgjør om barnet holdes hjemme dersom det ikke har feber.

Skarlagensfeber - Kontakt lege. Barnet kan gå i barnehagen dagen etter igangsatt behandling dersom almenntilstanden tillater dette.