Søk barnehageplass - hvorfor søke oss

Frist for søknad til hovedopptak i barnehagen er 1. mars. Søknader innkommet etter denne dato blir vurdert fortløpende ved ledig plass. Søknad sendes elektronisk til Stjørdal kommune.

Hvorfor søke oss:

Barn og foreldre blir møtt i garderoben om morgenen.

Vi prioriterer god tid til informasjonsutveksling i bringe- / hentesituasjoner

Vi har få barn på avdelingene og er godt bemannet i kjernetid.

Vi er en inkluderende barnehage, der respekt for hverandre preger hverdagen vår.

Vi prioriterer god tid til lek. Dette mener vi gir selvstendige, lekesterke og dyktige barn.

Vi deltar på mange kulturelle begivenheter.

Vi deler barn i aldersgrupper tre dager i uke.

Vi er mye ute og bruker nærmiljøet aktivt.

Vi er en studentbarnehage som gjør at vi må oppdatere oss faglig, se ting med nye øyne og reflektere over egen og barnehagens praksis.

 

VELKOMMEN TIL OSS!