Nyhetsarkiv

  • Søk barnehageplass - hvorfor søke oss

    Frist for søknad til hovedopptak i barnehagen er 1. mars.
    Søknader innkommet etter denne dato blir vurdert fortløpende ved ledig plass.
    Søknad sendes elektronisk til Stjørdal kommune.