Ansatte

BJØRKA

Jan Roger Furan

Stilling: Assistent

Jan Roger er en lekende voksen og et godt mannlig forbilde for barna.

Guri Lyng Husby

Stilling: Pedagogisk leder
995 59 130
guri-l-husby@live.no

Pia Geving Hansen

Stilling: Barnehagelærer

Abdulqadir Abdi Egal

Stilling: Medarbeider

Abdi er tospråklig assistent. Han har 52 % stilling.

EIKA

Anne Brit Ringen

Stilling: Assistent

Anne Brit er ei humørfylt dame som viser omsorg for alle barn.

Sissel Stavlund

Stilling: Pedagogisk leder

Bodil Auran

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Saynab Hussein

Stilling: Lærling

Saynab er lærling hos oss.

ROGNA

Brit Marie Reinaas

Stilling: Assistent

Maria Karlsen

Stilling: Pedagogisk leder

Maria er en trygg og sensitiv voksen som liker å lære barna om det som finnes i naturen rundt oss.

Siven (Siv Katrin) Lufall

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Siven er en rolig og omsorgsfull dame som liker å leke ute, og å sette på musikk og danse med barna.

Else Slettvold

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Else er en lærevillig dame med mye humor og glede, og som er en lekende og trygg voksen for barna.

Kristin Meådal

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Barnehagens kreative medarbeider. Finner på mye morsomt sammen med barna.

Andre ansatte

Astrid Juberg Vordal

Stilling: Styrer
46544430
ast-vor@stjordal-menighetsbarnehage.no