Høst

Nå har vi kommet godt i gang med lek og aktiviteter i det nye barnehageåret. Dette året har vi satsingsområde "Fra lyd til musikk i byen vår"