Aktiviteter på utelekeplassen

Tall og telling, rom og form er viktig for å få begynnende matematisk kompetanse.