Tradisjoner

Februar:     6. Samenes dag

                 27. Karneval

Mars:         27. Påskefrokost

Mai/Juni:    Sommerfest

Desember: 14. Lucia

                 Nissefest

                 Adventstund i kirka

                 Julebord for barn og voksne