Barnehagen vår

Barnehagen består av tre avdelinger. En avdeling for barn i alderen 0-3 år og to avdelinger for barn i alderen 3-6 år.

Stjørdal Menighets barnehage er bygd i 1979. Den er godt vedlikeholdt med en hjemmekoselig atmosfære. Barnehagen har tre avdelinger. Solstua er avdeling for barn i alderen 0-3 år, Snippen og Fuglereiret er avdelinger for barn i alderen 3-5 år.
Barnehagens uteområde består av asfalt, sand og gress, og vi har flere lekeapparater som gir mulighet til aktivitet og fysisk utfoldelse. I tillegg har vi en gapahuk og en grillhytte.
Barnehagen ligger på Husbymyra, i gangavstand til Stjørdal sentrum. I nærheten har vi skogområder, idrettsanlegg og lekeplasser.

Eier
Barnehagens eier er Stjørdal menighet v/Stjørdal Menighetsråd. Leder i barnehagens samarbeidsutvalg er en representant valgt av eier.