Planleggingsdager for barnehageåret 2018-2019

Fredag 28. september 2018

Fredag 30. november 2018

Onsdag 2. januar 2019

Fredag 31. mai 2019

Onsdag 14. august 2019

 

 

 

Planleggingsdagene er barnehagen stengt.