Kontakt

Styrer Mobilnr. 46544430

Avdeling Solstua tlf. 99559134

Avdeling Snippen tlf. 99559130

Avdeling Fuglereiret tlf. 99559136

Besøksadresse

Stjørdal Menighets Barnehage
Prost Fergstadsgt. 1
7505 STJØRDAL

Postadresse

Stjørdal Menighets Barnehage
Prost Fergstadsgt. 1
7505 STJØRDAL

Telefon

Hovednummer:74 82 55 27
SOLSTUA:995 59 134
SNIPPEN:995 59 130
FUGLEREIRET:995 59 136

Styrer

Astrid Juberg Vordal
Tlf: 465 44 430
E-post: ast-vor@stjordal-menighetsbarnehage.no